Stará žena s vlasy zakrytými černým šátkem.
Prague Municipal Library – small hall
Mariánské nám. 1, Praha 1

Expert Debate on the Film Mother of All Lies

Debaters

Jonáš Verner

Moderator

Marek Preiss

Expert