Čtyri mladí lidé se smějí, jedna dívka sedí a ostatní ji barbí vlasy na růžovo.
Cinema of the Chamber of Deputies of the Czech Republic
Sněmovní 4, Praha 1

Expert Debate on the Film Summer Quamp

Debaters

Jakub Knott

Moderator

Veronika Dočkalová

Expert