Muž stojí na ulici, kolem něho jsou řadovky.
Prague Municipal Library – Small Hall
Mariánské nám. 1, Praha 1

Expert Debate on the Film Son of the Mullah

Debaters

Matouš Horčička

Moderator

Jakub Koláček

Expert