Festival venues

atlas

Atlas

Sokolovská 1, Prague 8
Tel.: +420 222 312 737

oko

Bio OKO

Františka Křížka 15, Praha 7
Tel.: +420 233 382 606

camp

CAMP

Areál Emauzského kláštera, Vyšehradská 51, Prague 2
Tel.: +420 770 141 547

evald

Evald

Národní 28, Prague 1
Tel.: +420 221 105 225

35

Kino 35

Štěpánská 35, Prague 1
Tel.: +420 221 401 011

lucerna

Lucerna

Vodičkova 36, Prague 1
Tel.: +420 224 216 972, +420 736 431 503

mk

Municipal Library

Mariánské nám. 1, Prague 1
Tel.: +420 222 113 425

ponrepo

Ponrepo

Bartolomějská 11, Prague 1
Tel.: +420 778 522 708

svetozor

Svetozor

Vodičkova 41, Praha 1
Tel.: +420 224 946 824

Divácké Centrum Školská: Tibet Open House

Audience Centrum Školská: Tibet Open House

Školská 28, Prague 1
Tel.: +420 222 954 490