Screenings for schools

Školy zveme na promítání do Roztok od 8.–12. 4. 2024

Školní projekce budeme uvádět v dopoledních hodinách celý týden od 8.–12. dubna 2024. Přihlašte svou třídu i vy skrze třídní učitele na projekce pro školy nebo doražte na projekci určenou pro rodiče s dětmi.

Místa pro projekce:
Academic Hotel, Tyršovo nám. 2222, Roztoky u Prahy
Husův sbor, Jeronýmova 515, Roztoky u Prahy

Pro více informací nám stačí napsat na e-mail: jedensvetroztoky@gmail.com nebo nás sledovat na: www.facebook.com/jedensvetroztoky.

Přihlásit se na školní projekce

Projekce č. 1 (8–11 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Projekce č. 2 (11–14 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Studenti a studentky – 2. stupeň ZŠ a střední školy

Jeden svět pro studentky a studenty je určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky. Po každé projekci následuje moderovaná beseda s hostem, odborníkem na dané téma či přímo s tvůrcem. U každého snímku je uveden doporučený věk diváků.

Synopse, ukázky a průřezová témata u jednotlivých filmů budeme postupně doplňovat.